Filipino Version: What Can I Do

ANO ANG
KAYA KONG GAWIN?

Translation by Elena Delgado

Ang
nakatakdang kampanya ay mula sa unang
araw at hangang katapusan ng Oktubre, 2011
.

Kusang
loob ang pagsali sa kampanya, nangangahulugang di sapilitan.  Nguni’t kung sasalian, dapat isaalang-alang
ang mga sumusunod:

Sa pagumpisa, kinakailangan ang tulong sa pagpapamulat sa lahat ng
“Invincible Campaign”

Paano ito
magagawa?

 1.  Sa “Twitter” ng “Internet”, ipamahagi ang
  positibong mensahe ng “Invincible Campaign” at paki “hash tag #mjsinvincible”.
 2.  Internet – sa pamamagitan ng “Facebook” – ay
  kilala ng karamihan sa pagpapalaganap ng iba’t-ibang kaalaman.  Ipamahagi
  dito at yayain ang inyong mga kaibigan at kakilala na tumulong sa
  pagtataguyod ng “Invincible Campaign”.
  Magbigay ng magaganda at karagdagang kaalaman.
 3. Inihahanda at
  ipamamahagi sa media ang mga “press releases”.
  Inaasahan na ito’y tatanggapin at ipahimpapawid ng mga kinauukulan.
 4. Hilingin na
  itugtog ng mga istasyon ng radio ang mga kanta mula sa “Invincible Album”.
 5. Gustuhin at
  magbigay ng positibong komento sa mga “videos” sa “Youtube”.
 6. Malaking tulong
  kung maglalagay ng magandang impormasyon sa inyong “fansite” o “blog”, kung
  mayroon.
 7. 7.
  Ang paggising sa kaalaman ng tao tungkol sa
  “Invincible Campaign” ay likas na mahalaga at nangangailangan ng tunay na
  saloobin mula ngaun hangang sa katapusan
  ng Oktubre 2011.

Detalyado ng
Kaalaman

Upang magkaroon ng pagkakataon na umabot sa #1 ang “Invincible Album”,
kinakailangang maging malawak ang benta nito sa nakatakdang panahon.

Maganda sana kung ito’y natupad nung linggo ng kaarawan ni Michael,
nguni’t dala sa kulang na kaalaman ng mga tumatangkilik kay Michael, ito’y di
natamo.

Kung iisipin, ang ika-10
anibersaryo
ni Michael ay mas mainam dahil ito’y tugma sa pagiging 10 taon
ng “Album”.

Hindi maaring sabihan ang tao kung paano at saan gagastusin ang kanyang
pera, nguni’t sakali lang naman na mayroong kahit kakaunting  natitira sa inyong pitaka o bulsa, paalala
lang na ang “Buy the Focused Invincible
Campaign
” ay tumatakbo mula 1-31 ng
Oktubre 2011
.

Ipinamahagi sa amin ng mga tumatangkilik at malapit sa industriya ng
musika, na lahat ng mga tumataguyod sa “Invincible
Campaign
” ay mahalagang bilhin ang album sa nakatakdang panahon upang
madama ang lakas ng pwersa nito.

Inuulit namin muli na hindi sa pilitan ang pagsama sa kilusang ito, at
ang pagbili ng Invincible Album ay
kusang-loob.  Maaring hindi tayo magwagi
sa ating layunin,  nguni’t walang dahilan
upang di natin gawin lahat ang makakaya.

Ito’y isang positibong kampanya na nags-
suporta kay Michael Jackson at ang kanyang pamana.

Let your voice be heard, leave a reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s